Marc van der Veen – Senior Audit & Risk Solutions

Over Audit & Risk Solutions!

Wij geloven in een betere en duurzamere wereld door bewust en transparant met risico’s om te gaan. Ons doel is dan ook het helpen en ondersteunen van organisaties bij het omgaan met risico’s.

Onze filosofie is kennis te delen en organisaties inzicht te verschaffen in complexe vraagstukken op het gebied van audit en risicomanagement. Wij doen dit door kritisch mee te denken en door een pragmatische aanpak toe te passen.

Wij bedienen organisaties van klein tot groot, in allerlei sectoren, maar in het bijzonder de pensioensector en de transportsector.

Marc heeft heeft begin 2021 Audit & Risk Solutions opgericht. Marc is een gedreven professional met een hands-on en no-nonsense mentaliteit. Met een scherp oog voor de context en de wensen en behoeften van de klant weet hij het beoogde resultaat te bereiken.

Marc ondersteunt en helpt organisaties bij het bewuster en transparanter omgaan met risico’s. Naast de dienstverlening op het gebied van het omgaan met risico’s bestaan Marc z’n werkzaamheden uit het uitvoeren van audits. Daarbij wordt expertise geleverd op het gebied van het ontwerp, het inrichten en het implementeren van interne beheersingsraamwerken (waaronder ISAE3402), het identificeren en het wegen van risico’s en het opzetten van interne beheersingsmaatregelen (bijvoorbeeld door middel van Risk Self Assessments), het onderzoeken en het analyseren van interne beheersing. Daarnaast levert Audit & Risk Solutions audit- en adviesdiensten op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity.

Marc besluit zijn werkzaamheden met het doen van op maat gemaakte verbetervoorstellen waar de organisatie echt mee verder kan.

Marc is bedrijfseconoom en ingeschreven in het accountantsregister als registeraccountant. Daarnaast is Marc opgeleid als register operational auditor (RO). Ook heeft hij de masteropleiding Risk Management for Financial Institutions (RMFI) aan de VU en de postmasteropleiding tot IT-auditor (RE) succesvol afgerond. Momenteel is Marc bezig met promotieonderzoek op het gebied van de effectiviteit van cybersecurity.