Over ons

Matchen van vraag en aanbod (Interim & Consultancy Management)

Met AviMatch is snel te matchen tussen vraag en aanbod. Het goed matchen van vraag en aanbod betekent dat gekwalificeerd personeel snel beschikbaar moet kunnen zijn. Enerzijds kan dit door de vraag goed in te schatten. Anderzijds door het personeel zo in te plannen dat de benodigde menskracht op korte termijn beschikbaar komt. Van efficiëntie spreek je pas, als ons personeelsaanbod matcht met uw acute vraag.

Als organisatie moet u dus een goed beeld hebben van welke kennis, taken en verantwoordelijkheden een functie bevatten. U wilt immers niet dat bijv. een probleem met uw energieleverancier behandeld wordt door een specialist op een totaal ander gebied. Of dat u vandaag in uw planning ziet dat u volgende week drie mensen extra nodig heeft om testen uit te voeren.

Belangrijk is om te kijken naar de vereiste personele competenties.

CEO, Bakir Lashkari​
+31 6 53269078

Lange termijn/ strategisch niveau (CEO / CFO - Programma Management)

Hoe ziet uw personeelsbehoefte er over een half jaar of jaar uit. Is er dan te veel of juist te weinig personeel? Is er bijscholing nodig? Moeten aflopende en tijdelijke contracten eindigen?

Middellange termijn/ tactisch niveau (Project & Programma Management)

Hoe ziet uw personeelsbehoefte er over een aantal weken of maanden uit? Waar zitten de knelpunten en hoe zouden die zijn op te lossen?

Korte termijn/ operationeel niveau (Interim & Consultancy Management)

Uw organisatie heeft de capaciteitsplanning gemaakt. Maar hoe sluit die planning aan bij ziekte of plotseling ontstaan werk met specifieke behoeften? Wie kan er direct ingezet worden met de juiste competentie(s)?

Toekomst gericht

Staff Shortage

Persoonlijk, integer, doeltreffend …!

  • Onze Core Business is de matchmaking voor tijdelijk personeel voor diverse sectoren in o.a. Financial Services, Luchtvaart-industrie, IT & Telecommunicatie, Energie, Oil & Gas industrie bij extra, onverwachte en vervangende werkzaamheden.
  • De kenmerken van onze dienstverlening zijn: snelle inventarisatie personeelsbehoefte en beschikbaarstelling van benodigde mensen. Dat betekent dat AviMatch niet alleen aandacht heeft voor uw personeelsvraag, maar ook wat aan extra menskracht past in uw organisatie.
  • Een vertrouwde wederzijdse relatie is voor ons het ideale klimaat om u van dienst te zijn.
  • Het snel en adequaat inzetten van tijdelijk personeel is een onmisbaar onderdeel van gespecialiseerde dienstverlening. Vanuit persoonlijk contact en onderling vertrouwen.
  • Het gaat om de doeltreffende inbreng van tijdelijke werkkrachten. Met kennis, ervaring, direct inzetbaarheid en productiviteit. Uw tijdelijk ingezette personeel moet niet alleen deskundig zijn, maar ook goed passen in uw organisatiestructuur. Vaak is er weinig of geen tijd voor inwerken van flexibel ingezet personeel. Daarom is snel en adequaat matchen van vraag en aanbod onontbeerlijk!